Wyszukaj
Konto
Zapraszamy do naszego sklepu!
Masz żadnych produktów w koszyku.

Dostawa i zwroty

TURBO-DOSTAWA w 24h
Zamówienia złożone do godziny 13.00 zostaną skompletowane i nadane kurierem tego samego dnia.
 Przesyłki docierają do celu kolejnego dnia roboczego o ile zostaną nadane od poniedziałku do czwartku (śledź przesyłkę w zakładce „dokumenty”).
TURBO-DOSTAWA dotyczy zamówień:

  • zawierających wyłącznie towary dostępne na magazynie
  • nie przekraczających możliwości wysyłkowych magazynu
  • z formą płatności uprawniającą do wysyłki (zaksięgowana przedpłata, za pobraniem etc.)

Termin realizacji dostawy dla zamówień, które nie spełniają kryteriów wskazanych dla TURBO-
DOSTAWY w 24h, wynosi maksymalnie 14 dni i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Zamawiając produkty na stronie Babymatex.eu możesz wybrać spośród kilku form dostawy.

W ostatnim czasie rekordy popularności biją paczkomaty, szczególnie w dobie pandemii kiedy to zachowanie dystansu społecznego jest tak ważne. Wybierając Paczkomat Inpost jako formę dostawy możesz być pewny, że dostawa będzie szybka i bezpieczna. Zamówienie paczki tym sposobem jest bardzo proste i intuicyjne.

Koszt: 
- Paczkomat Inpost - 14,99 zł
- Paczkomat Inpost pobranie - 17,00 zł

Jeżeli wolisz tradycyjna formę dostawy czyli kurierem, to także jest taka możliwość. Obecnie możesz wybrać spośród dwóch firm kurierskich.

DHL:
- Kurier - 16,00
- Kurier pobranie - 17,99 zł

Inpost:
- Kurier - 13,00 zł
- Kurier pobranie - 14,99 zł


Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Powyższy zapis dotyczy zarówno konsumentów jak i klientów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Multitex Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40, 48-250 Głogówek, bok@multitex.com.pl, Telefon: 77 406 99 66) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie przesłania wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to obowiązkowe, jednak Klient jest zobowiązany do wskazania wszelkich danych transakcji, której dotyczy zwrot.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności za zakupiony i zwrócony towar. Koszty zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy pokrywa kupujący. Na odstąpienie od umowy kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru, wysyłając stosowny formularz. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości produktu wynikającego z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

POBIERZ FORMULARZ

 

 Reklamacje dotyczące Towarów


Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: Multitex Sp. z o.o., Ul. 3 Maja 40, 48-250, Głogówek.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@multitex.com.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.


Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:


Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można skladać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.


 Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie


Babymatex jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. Babymatex jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów. Udzielana przez nas gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu).


 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Babymatex podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@multitex.com.pl

3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Wymagane

Pliki Wymagane do prawidłowego działania sklepu.

Preferencje

Pliki przechowujące informacje na temat użytkownika w celu personalizacji zawartości.

Statystyki

Pliki wykorzystywane do celów statystycznych.

Marketingowe

Pliki wykorzystywane do celów marketingowych.